ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อลอดกลม คสล.ในสายทางถนนซอยค้าวคาว หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
15 ธ.ค. 2560
622 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยค้างคาว จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
428
13 ธ.ค. 2560
623 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
422
13 ธ.ค. 2560
624 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเวฬุวัน หมู่ที่ 9 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
436
13 ธ.ค. 2560
625 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล..ในสายถนนซอยเขามัน-หนองบอน หมู่ที่ 11 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
427
13 ธ.ค. 2560
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
08 ธ.ค. 2560
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
403
08 ธ.ค. 2560
628 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
427
29 พ.ย. 2560
629 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพพิทักษ์-หนองโปร่ง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
409
29 พ.ย. 2560
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการถมดินคอท่อเหลี่ยม คสล.ในสายทางถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
408
23 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  63 |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103