ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
407
22 มิ.ย. 2558
622 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
417
19 มิ.ย. 2558
623 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังกรองน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
419
19 มิ.ย. 2558
624 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสรา้งหอถังประปารูปทรงแชมเปญฝายน้ำล้นบ้ารมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
10 มิ.ย. 2558
625 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญฝายน้ำล้นบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
414
10 มิ.ย. 2558
626 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
04 มิ.ย. 2558
627 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
04 มิ.ย. 2558
628 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
03 มิ.ย. 2558
629 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
394
06 พ.ค. 2558
630 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
01 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  63 |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89