ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถมดินคอท่อเหลี่ยม คสล.ในสายทางถนนซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
408
21 พ.ย. 2560
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
412
17 พ.ย. 2560
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
17 พ.ย. 2560
634 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยซอยสุขุม 1 หมู่ที่ 10 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
414
02 พ.ย. 2560
635 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองหญ้าปล้อง-มรสวบ หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
405
02 พ.ย. 2560
636 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
444
03 ต.ค. 2560
637 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
423
04 ก.ย. 2560
638 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตตำบลชัยเกษม จำนวน 2 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
462
22 ส.ค. 2560
639 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำซอยประปา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
16 ส.ค. 2560
640 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางเขา-ทุ่งน้อย หมู่ที่ 5,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  64 |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103