ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
208
03 ม.ค. 2557
632 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 ม.ค. 2557
633 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
193
03 ม.ค. 2557
634 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
02 ธ.ค. 2556
635 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 พ.ย. 2556
636 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
21 ต.ค. 2556
637 ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 9 สาย ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
17 ต.ค. 2556
638 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
17 ต.ค. 2556
639 แบบประมาณการ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 9 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
237
17 ต.ค. 2556
640 แบบประมาณการ ปร.4 โครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 9 สาย (โครงการ 5-9) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
17 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  64 |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81