ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศเปิดเผยราคาโครงการขจยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
426
18 ก.พ. 2558
642 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
417
18 ก.พ. 2558
643 เปิดเผยราคากลางสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
426
18 ก.พ. 2558
644 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าาน ดาวน์โหลดเอกสาร
422
03 ก.พ. 2558
645 ประกาศเปิเเผยราคากลางประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ตำบลชัยเกษม จำนวน 3 หมู่บ้าาน ดาวน์โหลดเอกสาร
416
03 ก.พ. 2558
646 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
03 ก.พ. 2558
647 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
05 ม.ค. 2558
648 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
427
17 ธ.ค. 2557
649 ประกาศเปิดเผยรคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
414
17 ธ.ค. 2557
650 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
389
08 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  65 |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89