ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
534
08 ก.ย. 2555
652 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
390
07 ก.ย. 2555
653 สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
316
06 ก.ย. 2555
654 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
465
22 ส.ค. 2555
655 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
268
30 ก.ค. 2555
656 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
271
30 ก.ค. 2555
657 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
300
27 ก.ค. 2555
658 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
283
27 ก.ค. 2555
659 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปารูปทรงแชมเปญฝายน้ำล้นบ้านป้าจ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม
443
12 ก.ค. 2555
660 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังประปากลุ่มบ้านนายวิง หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม
377
12 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  66 |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80