ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลุกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
435
08 ก.พ. 2560
682 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสรา้งทางเบี่ยงถนนสายหุบม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
445
07 ก.พ. 2560
683 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
03 ก.พ. 2560
684 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สาย ด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
414
09 ม.ค. 2560
685 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
406
09 ม.ค. 2560
686 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
402
05 ม.ค. 2560
687 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลซซอยประสบโชค หมู่ี่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
412
13 ธ.ค. 2559
688 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
414
13 ธ.ค. 2559
689 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำทิพย์ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
406
13 ธ.ค. 2559
690 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
420
13 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  69 |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103