ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 สอบราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลชัยเกษมต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
23 ม.ค. 2555
682 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสระประมงบ้านลุงหรัด หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
262
23 ม.ค. 2555
683 รายงานผลปฏิบัติการตาม พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสาร (สขร) ประจำเดือน ธันวาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
10 ม.ค. 2555
684 รายงานผลการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
02 ธ.ค. 2554
685 รายงานผลการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
270
04 พ.ย. 2554
686 รายงานผลการปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
269
05 ต.ค. 2554
687 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน สิงหาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
12 ก.ย. 2554
688 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๕ ตำบลชัยเกษม จำนวน ๓ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
268
03 ส.ค. 2554
689 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ ๙ ตำบลชัยเกษม จำนวน ๓ สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
263
03 ส.ค. 2554
690 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสหกรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
293
03 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  69 |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80