ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
338
14 ต.ค. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองช่าง จำนวน 4 เส้น ดาวน์โหลดเอกสาร
334
14 ต.ค. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
09 ต.ค. 2563
64 ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนทางเบี่ยงซอยสันอ่างเก็บน้ำมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
320
06 ต.ค. 2563
65 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสหกรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
320
06 ต.ค. 2563
66 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
320
06 ต.ค. 2563
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
18 ก.ย. 2563
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
367
18 ก.ย. 2563
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
342
18 ก.ย. 2563
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โครงสร้างเหล็กพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
363
15 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89