ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ทรายอะเบท จำนวน 24 ถัง และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง จำนวน 10 ขวด) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 มิ.ย. 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 มิ.ย. 2564
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 มิ.ย. 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 มิ.ย. 2564
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางกองคลัง หมายเลขทะเบียน กค 4762 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
09 มิ.ย. 2564
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ชุดป้อนกระดาษถาด 1 และถาด 2 สำรหับเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417 58 0004 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 มิ.ย. 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรวจเช็คระยะครบ 262 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทรกเตอร์) หมายเลขทะเบียน ตค 2898 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 มิ.ย. 2564
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสารเอสี่ ขนาด 70 แกรม 500 แผ่น/รีม) กองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 พ.ค. 2564
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 50 รีม) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 พ.ค. 2564
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม และธงตราสัญลักษณ์ สท. ขนาด 60*90 ซม จำนวน 30 ผืน) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7 |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103