ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 10 จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
418
21 มี.ค. 2557
702 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
03 มี.ค. 2557
703 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
20 ก.พ. 2557
704 ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
20 ก.พ. 2557
705 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
05 ก.พ. 2557
706 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
484
05 ก.พ. 2557
707 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมรสวบ-ห้วยลึก หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม
493
28 ม.ค. 2557
708 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
537
20 ม.ค. 2557
709 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
467
13 ม.ค. 2557
710 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
536
03 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  71 |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89