ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ถังกรองน้ำ)จำนวน 8 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
451
06 ส.ค. 2558
712 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
03 ส.ค. 2558
713 ประกาศสอบราคาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หู่ที่ 1,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
467
29 ก.ค. 2558
714 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
455
29 ก.ค. 2558
715 ประกาศสอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถกู้ชีพ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
484
14 ก.ค. 2558
716 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ดาวน์โหลดเอกสาร
507
14 ก.ค. 2558
717 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
03 ก.ค. 2558
718 ประมูลจ้างโครงการก่อสรา้งถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 8 สาย โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
02 ก.ค. 2558
719 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยถังประปา หมู่ทีท 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
433
02 ก.ค. 2558
720 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
440
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  72 |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100