ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
11 มิ.ย. 2557
712 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของงบประมาณ (กรณีไม่ใช่งานก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
470
11 มิ.ย. 2557
713 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
22 พ.ค. 2557
714 สอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษมจำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
488
25 เม.ย. 2557
715 ประกาศเปิดเผยรคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
475
25 เม.ย. 2557
716 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
03 เม.ย. 2557
717 โครงการขยาเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
537
02 เม.ย. 2557
718 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามแนวทางของสำนักงาน ปปช.) ดาวน์โหลดเอกสาร
474
02 เม.ย. 2557
719 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
515
21 มี.ค. 2557
720 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 10 จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
493
21 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  72 |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92