ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
671
12 ก.ย. 2556
722 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
09 ก.ย. 2556
723 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
449
30 ส.ค. 2556
724 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
472
30 ส.ค. 2556
725 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
542
29 ส.ค. 2556
726 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
541
29 ส.ค. 2556
727 แบบประมาณการ ปร.4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
555
29 ส.ค. 2556
728 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
495
16 ส.ค. 2556
729 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านกลุ่มบ้านช่องชี หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
499
16 ส.ค. 2556
730 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รอบเดือน กรกฎาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
530
13 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  73 |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89