ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร)ประจำเดือน ตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 ต.ค. 2553
742 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
305
06 ต.ค. 2553
743 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือนกันยายน ดาวน์โหลดเอกสาร
284
14 ก.ย. 2553
744 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
323
02 ก.ย. 2553
745 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
288
23 ส.ค. 2553
746 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตอบต.ชัยเกษม จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
328
18 ส.ค. 2553
747 รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือน กรกฎาคม2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
04 ส.ค. 2553
748 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
280
28 ก.ค. 2553
749 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
299
12 ก.ค. 2553
750 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
301
12 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  75 |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81