ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ สำนักปลัดปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
351
14 ก.ย. 2563
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ แผนงานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
348
14 ก.ย. 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
355
14 ก.ย. 2563
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ แผนงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
351
14 ก.ย. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
338
11 ก.ย. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
11 ก.ย. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ แผนงานสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
330
11 ก.ย. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
333
11 ก.ย. 2563
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
334
11 ก.ย. 2563
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 35 รีม ดาวน์โหลดเอกสาร
328
11 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89