ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักปลัด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 มิ.ย. 2563
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
17 มิ.ย. 2563
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
15 มิ.ย. 2563
74 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.60 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 มิ.ย. 2563
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขุดลอกฝายน้ำล้นสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
12 มิ.ย. 2563
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (รถฟาร์มแทร็กเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 มิ.ย. 2563
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
02 มิ.ย. 2563
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 พ.ค. 2563
79 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร สูง 3.60 เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
43
26 พ.ค. 2563
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสถานีอนามัย หมู่ที่ 6 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
22 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8 |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80