ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
279
24 ก.พ. 2553
792 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
318
12 ก.พ. 2553
793 รายงานผลการปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
05 ก.พ. 2553
794 รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
18 ม.ค. 2553
795 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
307
14 ม.ค. 2553
796 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าลิ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
295
25 ธ.ค. 2552
797 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร)เดือนพฤศจิกายน2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
14 ธ.ค. 2552
798 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยเกษม จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
456
11 ธ.ค. 2552
799 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-หนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
279
16 พ.ย. 2552
800 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหนองคุย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
306
16 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  80 |81|  |82|  |83|  |84