ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
801 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
607
08 มิ.ย. 2554
802 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
585
03 มิ.ย. 2554
803 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
597
31 พ.ค. 2554
804 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกฝายน้ำล้นหุบลุงสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
595
24 พ.ค. 2554
805 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
592
18 พ.ค. 2554
806 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายเพชรเกษม-อ่างเก็บน้ำดงไม้งาม ดาวน์โหลดเอกสาร
601
12 พ.ค. 2554
807 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1276
03 พ.ค. 2554
808 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
19 เม.ย. 2554
809 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดหนองโปร่ง หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
708
17 มี.ค. 2554
810 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 11 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
635
23 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  81 |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89