ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
821 การเปิดเผยราคากลางและที่มาของงบประมาณ (กรณีไม่ใช่งานก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
499
11 มิ.ย. 2557
822 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
22 พ.ค. 2557
823 สอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยเกษมจำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
523
25 เม.ย. 2557
824 ประกาศเปิดเผยรคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
501
25 เม.ย. 2557
825 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
03 เม.ย. 2557
826 โครงการขยาเขตท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลชัยเกษม
565
02 เม.ย. 2557
827 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ตามแนวทางของสำนักงาน ปปช.) ดาวน์โหลดเอกสาร
502
02 เม.ย. 2557
828 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.ชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
543
21 มี.ค. 2557
829 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม หมู่ที่ 10 จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
522
21 มี.ค. 2557
830 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต.ชัยเกษม จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
545
21 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  83 |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103