ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
871 รายงานผลการปฎิบัติตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร งานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
05 ก.พ. 2553
872 รายงานผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
621
18 ม.ค. 2553
873 สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขต อบต.ชัยเกษม จำนวน 8 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
629
14 ม.ค. 2553
874 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านป้าลิ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
618
25 ธ.ค. 2552
875 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร)เดือนพฤศจิกายน2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
14 ธ.ค. 2552
876 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชัยเกษม จำนวน 5 ศูนย์ และเด็กนักเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
789
11 ธ.ค. 2552
877 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรเกษม-หนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
605
16 พ.ย. 2552
878 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยหนองคุย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
633
16 พ.ย. 2552
879 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร(สขร)เดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
06 พ.ย. 2552
880 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
692
07 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  88 |89|  |90|  |91|  |92