ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
881 รายงานผลปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร.)เดือนกันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
624
02 ต.ค. 2552
882 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคนดี หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
632
07 ก.ย. 2552
883 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
633
07 ก.ย. 2552
884 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร)เดือนสิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
616
02 ก.ย. 2552
885 ประกาศผลการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
637
21 ส.ค. 2552
886 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกตามดครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสรางถนนในเขตองค์ารบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
629
13 ส.ค. 2552
887 ประกาศวันเวลา สถานที่ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
614
13 ส.ค. 2552
888 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
616
15 ก.ค. 2552
889 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. และสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
669
15 มิ.ย. 2552
890 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
640
29 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  89 |90|  |91|  |92