ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้านซอยสวนป่าเขาดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.พ. 2564
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนังอุตสาหกรรม จำนวน 8 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 ก.พ. 2564
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ก.พ. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 ก.พ. 2564
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ก.พ. 2564
86 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยมะค่าเอน หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 ก.พ. 2564
87 ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประวุฒิ-ห้วยตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 ก.พ. 2564
88 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล. ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 38.20 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ก.พ. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขุม ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
16 ก.พ. 2564
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เปลี่ยนอะไหล่ สำหรับรถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98