ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
328
11 ก.ย. 2563
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
11 ก.ย. 2563
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรทั่วไป จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
11 ก.ย. 2563
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
11 ก.ย. 2563
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
11 ก.ย. 2563
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงเสาวิทยุไดโพล รหัส 107 41 0001 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
09 ก.ย. 2563
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
346
08 ก.ย. 2563
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถพยาบาล(รถตู้) หมายเลขทะเบียน กฉ 5086 ปข.ตรวจเช็คระยะ 200,000 กิโลเมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
348
08 ก.ย. 2563
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค เลขทะเบียน 81-5536 ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
343
31 ส.ค. 2563
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9 |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89