ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
961 สอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
712
07 ต.ค. 2552
962 รายงานผลปฏิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร.)เดือนกันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
645
02 ต.ค. 2552
963 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคนดี หมู่ที่ 3 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
654
07 ก.ย. 2552
964 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหงส์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
655
07 ก.ย. 2552
965 รายงานผลปฎิบัติตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร (สขร)เดือนสิงหาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
02 ก.ย. 2552
966 ประกาศผลการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
659
21 ส.ค. 2552
967 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกตามดครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction โครงการก่อสรางถนนในเขตองค์ารบริหารส่วนตำบลชัยเกษม จำนวน 6 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
651
13 ส.ค. 2552
968 ประกาศวันเวลา สถานที่ดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
637
13 ส.ค. 2552
969 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction ดาวน์โหลดเอกสาร
638
15 ก.ค. 2552
970 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ คสล. และสนามกีฬาฟุตบอล หมู่ที่ 9 ตำบลชัยเกษม ดาวน์โหลดเอกสาร
691
15 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  97 |98|  |99|  |100